Hệ thống carSpa là đơn vị tập trung cung cấp dịch vụ rửa xe tận tâm, theo tiêu chí như chính những chiếc xe chúng tôi sở hữu. Tại Hệ thống carSpa, chúng tôi tin rằng xe của quý khách xứng đáng được chăm sóc bởi đội ngũ chuyên viên tận tâm và trang thiết bị chuyên nghiệp.

Bạn đang đặt lịch sử dụng dịch vụ tại: Garage Lợi Mận - Đường Phạm Bạch Hổ, Phường Hiến Nam, Thành phố Hưng Yên, Tỉnh Hưng Yên

1/3

Chọn dịch vụ (Vui lòng chọn dịch vụ bên dưới)

 

Rửa xe 4-7 chỗ

 

Rửa xe 9-16 chỗ

 

Rửa xe tiêu chuẩn

 

Rửa xe nâng cao

2/3

Chọn thời gian chăm sóc xe (Vui lòng chọn thời gian bên dưới)

Tháng 10 năm 2019
 • 17 Thứ 5
  • 08:00
  • 08:30
  • 09:00
  • 09:30
  • 10:00
  • 10:30
  • 11:00
  • 11:30
  • 12:00
  • 12:30
  • 13:00
  • 13:30
  • 14:00
  • 14:30
  • 15:00
  • 15:30
  • 16:00
  • 16:30
  • 17:00
  • 17:30
  • 18:00
  • 18:30
  • 19:00
 • 18 Thứ 6
  • 08:00
  • 08:30
  • 09:00
  • 09:30
  • 10:00
  • 10:30
  • 11:00
  • 11:30
  • 12:00
  • 12:30
  • 13:00
  • 13:30
  • 14:00
  • 14:30
  • 15:00
  • 15:30
  • 16:00
  • 16:30
  • 17:00
  • 17:30
  • 18:00
  • 18:30
  • 19:00
 • 19 Thứ 7
  • 08:00
  • 08:30
  • 09:00
  • 09:30
  • 10:00
  • 10:30
  • 11:00
  • 11:30
  • 12:00
  • 12:30
  • 13:00
  • 13:30
  • 14:00
  • 14:30
  • 15:00
  • 15:30
  • 16:00
  • 16:30
  • 17:00
  • 17:30
  • 18:00
  • 18:30
  • 19:00
 • 20 Chủ nhật
  • 08:00
  • 08:30
  • 09:00
  • 09:30
  • 10:00
  • 10:30
  • 11:00
  • 11:30
  • 12:00
  • 12:30
  • 13:00
  • 13:30
  • 14:00
  • 14:30
  • 15:00
  • 15:30
  • 16:00
  • 16:30
  • 17:00
  • 17:30
  • 18:00
  • 18:30
  • 19:00
 • 21 Thứ 2
  • 08:00
  • 08:30
  • 09:00
  • 09:30
  • 10:00
  • 10:30
  • 11:00
  • 11:30
  • 12:00
  • 12:30
  • 13:00
  • 13:30
  • 14:00
  • 14:30
  • 15:00
  • 15:30
  • 16:00
  • 16:30
  • 17:00
  • 17:30
  • 18:00
  • 18:30
  • 19:00
 • 22 Thứ 3
  • 08:00
  • 08:30
  • 09:00
  • 09:30
  • 10:00
  • 10:30
  • 11:00
  • 11:30
  • 12:00
  • 12:30
  • 13:00
  • 13:30
  • 14:00
  • 14:30
  • 15:00
  • 15:30
  • 16:00
  • 16:30
  • 17:00
  • 17:30
  • 18:00
  • 18:30
  • 19:00
 • 23 Thứ 4
  • 08:00
  • 08:30
  • 09:00
  • 09:30
  • 10:00
  • 10:30
  • 11:00
  • 11:30
  • 12:00
  • 12:30
  • 13:00
  • 13:30
  • 14:00
  • 14:30
  • 15:00
  • 15:30
  • 16:00
  • 16:30
  • 17:00
  • 17:30
  • 18:00
  • 18:30
  • 19:00
3/3

Chọn dịch vụ thêm & Thông tin khách hàng (Vui lòng điền vào thông tin bên dưới)

Thông tin khách hàng

Đặt dịch vụ

Bộ phận CSKH của CARSPA sẽ xác nhận dịch vụ qua điện thoại và địa chỉ email của bạn trong vòng 2 giờ