Hướng dẫn sử dụng

Khách hàng thanh toán trực tiếp tại cửa hàng thuộc carSpa.pro, khi nhận được hóa đơn thanh toán với đầy đủ nội dung như:

  • Thông tin khách hàng.
  • Thông tin dịch vụ sử dụng.
  • Tổng thành tiền
  • Thời gian, ngày tháng thực hiện dịch vụ

       Ghi chú: Trường hợp khách hàng không nhận hóa đơn từ quản lý carSpa, khách hàng sẽ được MIỄN PHÍ cho lần dịch vụ rửa xe của carspa.pro.