Rửa xe Star Car Care

  • Lô B9, khu đấu giá Yên Xá
  • Xã Tân Triều
  • Huyện Thanh Trì
  • Thành phố Hà Nội
  • 0982817369

Giờ cửa hàng

Mở06:30 am - 06:00 pm
Chủ nhật 06:30 am - 06:00 pm
Thứ 2 06:30 am - 06:00 pm
Thứ 3 06:30 am - 06:00 pm
Thứ 4 06:30 am - 06:00 pm
Thứ 5 06:30 am - 06:00 pm
Thứ 6 06:30 am - 06:00 pm
Thứ 7 06:30 am - 06:00 pm